Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwagers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en eventueel achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonummer
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan zijn dat Zwagers gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerkt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zwagers.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwagers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een bevestiging van jouw reservering / afhaal bestelling.
  • Antwoord geven op de vraag die je hebt gesteld in het contact formulier.
  • Zwagers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwagers zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ons bewaartermijn is: maximaal 2 maanden (gedurende afhaal in COVID19 langer ivm online bestelling)

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwagers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Jouw rechten en onze plicht

Je hebt het recht om ons te vragen jouw geregistreerde gegevens in te zien, jouw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar derden. Dit verzoek kunt je indienen door een mail te sturen naar info@zwagers.net. Dit verzoek zal binnen 5 werkdagen worden verwerkt.